Sök
Stäng denna sökruta.

PERSONUPPGIFTER FÖR OSO HOTWATER AS

Denna integritetspolicy beskriver hur OSO HOTWATER AS behandlar personuppgifter.

Behandlingsansvarig för de personuppgifter vi behandlar är OSO Hotwater AS (org.nr 986 173 617). Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

1. Varför samlar vi in ​​personlig information och vilken typ av information samlar vi in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Informationen vi samlar in beskrivs nedan

Behandling / Formål

Typ av information och källa

Grund för behandling

Etablering av kundrelationer (privat).

Personal och kontaktinformation;

namn, adress, e-post, lösenord, serienummer för pannan.

Detta är information vi samlar in direkt från dig eller via installatören

Nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt med den registrerade, GDPR artikel 6, nr 1, bokstav b.

Kundservice (privat)

När du har köpt en produkt eller tjänst genom oss eller kontaktar oss via mejl, telefon eller liknande. vi kommer att behandla de kontaktuppgifter som behövs för att hantera kundrelationen eller svara på förfrågan, inklusive namn, telefonnummer, e-postadress, adress, betalningsinformation och all annan personlig information som kan bli resultatet av förfrågan.

GDPR artikel 6, nr 1, bokstav b och f

Behandlingen är nödvändig för att genomföra ett avtal med, och för att kunna bedriva kundservice till våra kunder.

I den mån det inte finns någon etablerad kundrelation har vi ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om du begär detta och för att hantera eventuella ärenden som uppstår till följd av denna kontakt.

Marknadsföring (privat)

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

GDPR artikel 6, nr 1, bokstav a och f.

15 § marknadsföringslagen

Om vi ​​behandlar personuppgifter om dig till följd av att du är kund hos oss kan vi komma att kontakta dig med information om liknande produkter och tjänster (inklusive specialerbjudanden, rabatter etc.) så länge du inte har reserverat dig mot sådana förfrågningar . Om förfrågan från oss sker genom elektronisk kommunikation måste du ha samtyckt till att vi kan kontakta dig på detta sätt.

Leverantörsbehandling

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress till kontaktperson hos leverantör

Nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt med den registrerade, GDPR artikel 6, nr 1, bokstav b.

Kundservice (B2B)

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress till kontaktperson hos kunder

Nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt med den registrerade, GDPR artikel 6, nr 1, bokstav b.

Kundkontakt

När du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats kommer vi att behandla kontaktuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågan, inklusive namn, telefonnummer, e-postadress, adress och all personlig information som kan bli resultatet av förfrågan

GDPR artikel 6, punkt 1 bokstav f)

Vår behandling bygger på en intresseavvägning enligt integritetsförordningen artikel 6 nr 1 bokstav f där vårt berättigade intresse är att kunna besvara förfrågan.

Besökare på vår hemsida

Vi använder cookies på vår webbplats – se beskrivning nedan i avsnitt 2

Eventuellt andra du behandlar information om

Typer av information

Rättslig grund

2. Cookies

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatserna. Vi får information om vilka sidor som är mest besökta, var användarna kommer ifrån, vid vilka tidpunkter sidorna är mest besökta osv.

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie med hjälp av den relevanta webbplatsen, inklusive din IP-adress, skickas till Google och lagras på deras servrar.

Vi använder anonymizeIP, en funktion som gör en enskild användare oidentifierbar.

Google kan överföra statistiken till tredje part om det krävs enligt lag eller i fall där tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Information om hur Google använder insamlad information finns här. Detaljerad information om Google Analytics användning av cookies finns här.

Utlämnande av personlig information till andra

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra såvida det inte finns en laglig grund för ett sådant avslöjande. Exempel på en sådan grund är typiskt sett ett avtal med dig om att lämna över uppgifter till våra partners eller en rättslig grund som kräver att vi publicerar informationen.

OSO Hotwater använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi ingått databehandlaravtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen. All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU/EES-området.

Observera att våra webbplatser kan innehålla länkar/pekare till andra webbplatser. OSO Hotwater ansvarar inte för hur sekretess praktiseras på sådana webbplatser.

3. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

Vi lagrar information relaterad till din kundrelation hos oss så länge kundrelationen är aktiv och tills alla relevanta relationer slutgiltigt avslutas.
Vi lagrar information relaterad till din leverantörsrelation med oss ​​så länge leverantörsrelationen är aktiv och tills alla relevanta ärenden slutligen har avslutats.
Betalnings- och fakturarelaterad information kan lagras i upp till 5 räkenskapsår efter kundförhållandets slut, enligt bokföringslagen.
Vi kan komma att lagra personuppgifter längre, om det är nödvändigt för att driva eventuella rättsliga anspråk eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

4. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med det vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot integritetslagstiftningen hoppas vi att du kontaktar oss. Du har dock också rätt att klaga till den norska datatilsynet.

Information om hur du kontaktar Datainspektionen hittar du på Datainspektionens hemsida: www.datatilsynet.no.

5. Ändringar

Skulle det ske en ändring i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändring av den information du har lämnat här. Uppdaterad information finns alltid tillgänglig på vår hemsida.