Historien om OSO Hotwater

Ett industriellt äventyr

OSOs historia genom tre generationer, från starten 1932 till idag.

Historiska milstolpar

VÅRT FÖRETAGS UTVECKLING – Genom 3 generationer:
 • 1932 OSO grundades av Reidar Frölich Braathen vid Akerselva i Oslo
 • 1939 100 anställda vid Oslo sveisebedrift
 • 1940 Norge ockuperas av Tyskland och fabriken ligger nere
 • 1940-1945 Braathen-familjen flyttar till gården i Eggedal och tillverkar lantbruksmaskiner
 • 1945 Återuppbyggnaden av OSO startar efter ockupationens slut
 • 1950 Marknadsledare inom varmvattenberedare i Norge
 • 1955 Företaget har behov av mer utrymme – produktionen flyttas till Geithus
 • 1956 2:a generationen träder in i företaget och tar efterhand över den dagliga driften
 • 1964 Dagens OSO-fabrik etableras vid Drammenselven
 • 1968 Europas första serieproducerade rostfria beredare tillverkas hos OSO
 • 1985 Beredare nr. 1 miljon tillverkas på OSO Hokksund
 • 1990 100 miljoner NOK i omsättning
 • 1991 OSO exportverksamhet etableras och försäljningen startar internationellt
 • 1993 OSO Hotwater UK etableras och revolutionerar den engelska beredarmarknaden
 • 1998 25 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2000 200 miljoner NOK i omsättning
 • 2002 1 000 m2 kurs- och kompetenscenter för framtidens branschfolk byggs
 • 2004 3:e generationen träder in i företaget och tar efterhand över den dagliga driften
 • 2005 80 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2006 400 miljoner NOK i omsättning
 • 2010 50 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2015 OSO är Norges mest robotiserade företag
 • 2017 Beredare nr. 4 miljoner tillverkas på OSO Hokksund. OSO Hotwater AS är Norges mest robotiserade företag. Detta har varit nödvändigt för att kunna upprätthålla arbetsplatsarna i Norge, framför att flagga ut till lavkostländer som många produktionsbolag gör nu för tiden. Genom att överlämna dom tunga lyften och repetitiva uppgifterna till roboter har vi frigjord våra mänskliga ressurser till mera konstruktivt arbete, och har skapat ett arbetsmiljö där människornas hälsa och välbefinnande är i fokus. OSO har vunnit priser för arbetsmiljön, och er certifierad på detta i förhållande till ISO 45001.

Priser & utmärkelser

Pionjärarbetet inom produktutveckling och kontinuerliga insatser för det bästa för människor och miljö, har resulterat i en rad miljöpriser och erkännanden. Särskilt kan nämnas den nationella hedersutmärkelsen “Glasbjörnen” för unika miljöinsatser under 30 år, ”SCANVAC»-priset som Bästa miljöföretag i Skandinavien, och ”Beste miljø og Enøk produkt” för införandet av skumisolerade beredare. Utmärkelserna har skapat glädje och inspiration till att vidareutveckla vår livssyn till praktiska handlingar.

 • 1982 Svetspriset – Teknologi Bedriftenes Landsforening
 • 1986 Näringslivspriset – Buskerud Fylkeskommune
 • 1989 Arbetsmiljöpriset – Arbeidsmiljøsenteret
 • 1989 Svetspriset – Norsk Sveisteknisk Forbund
 • 1990 Produktpriset – Olympiamässan i London
 • 1993 Internkontroll–attest nr. 1 – Teknologisk Institutt
 • 1993 Bästa exportföretag – Buskerud Industri Forening
 • 1994 Miljöinsatspriset – Norges Miljøvernforbund
 • 1995 SCANVAC-priset – Bästa miljöföretag i Skandinavien
 • 1995 SOFUS-priset – Sykkelrådet
 • 1995 Miljö–teknologipriset – Norsk Sveiseteknisk Forbund
 • 1996 Bästa miljöhus – Byggenæringens Landsforening
 • 1997 Norges första EMAS-miljöcertifikat
 • 1998 Bästa miljörapport – GRIP v/ Miljøverndepartementet
 • 2004 Energi- och miljöteknologipriset – Perfekte Bygg
 • 2005 Miljöhederspriset “Glasbjörnen” – GRIP v/ Miljøverndepartementet
 • 2006 Logistikpriset – Bedriftsøkonomisk Institutt
 • 2011 Bästa miljöföretag i branschen – Varme & Bad
 • 2015 Bästa miljöföretag i branschen – Varme & Bad
 • 2018 H&V News Award UK – Bästa nya produkt på marknaden

Våra innovationer

OSO Hotwater AS började sin värksamhet i 1932, och har sedan dess kommit upp med en lång rad uppfinningar och innovationer som har tagit varmvattenberedaren framåt mot högre kvalité och bättre funktioner för båda användaren och installatören. OSO har varit motoren i utvecklingen av den moderna varmvattenberedaren som vi känner den i dag. I listan nedan finns en översikt över våra största innovationer:

 • 1932 Norges första autogensvetsade beredare tillverkas av Oslo Sveisebedrift
 • 1935 Helsvetsade kokkärl och vedpannor kompletterar sortimentet
 • 1938 Utveckling av vedpannor som ger både värme och varmvatten
 • 1941 Produktion av potatisuppsamlare och planteringsmaskiner under kriget
 • 1945 Produktionen av kopparisolerade beredare 200 – 50 000 liter återupptas
 • 1955 Förrådsberedare tredubblar kapaciteten med halva platsbehovet
 • 1957 «TRIPLEX» och «COMPACT» värmecentraler för paraffin/olja och vedeldning/eldrift
 • 1959 «NORTHERM» integrerad värmecentral och beredare lanseras
 • 1968 «SAFE»-systemet med trippelventil och yttermostat blir ny norsk standard
 • 1968 Direkteluppvärmda beredare förenklar installation och drift
 • 1968 Först i världen med beredare i rostfritt stål som mångdubblar livslängden
 • 1979 «SUNSAVER» solvärmeberedare lanseras långt innan ENØK blir aktuellt
 • 1980 Toppmonterad blandventil som standard ger enorma resursbesparingar
 • 1984 «PROGRESS» dubbelmantlade beredare anpassas för värmepumpar
 • 1985 «TURBO»-systemet med skivväxlare värmer hyreshusen i städerna
 • 1988 «EXPRESS»-beredare med flip-flop-termostat ger varmvatten 3 x snabbare
 • 1993 «UNIVERSAL» elpanna 15–45 kW utan kontaktorer förenklar installation
 • 1994 «THERMO TOP» reducerar värmetappet från standardberedare med 20 %
 • 1999 «MAXI» rostfria storberedare 500 – 1 000 liter blir industristandard
 • 2001 Garantitiden dubblas till 10 år på den rostfria trycktanken
 • 2004 «ECO FOAM»-isolering som standard sparar mer än 500 milj. kWh på 10 år
 • 2007 «ENERGY SAVER» gråvattenåtervinning ger stora ENØK-besparingar
 • 2008 «OPTIMA»-serien tredubblar kapaciteten och ökar verkningsgraden för värmepumpar
 • 2010 «EXPANSION» introduceras med fullintegrerad expansionslösning för bostadsberedare
 • 2012 «OPTIMA TRIPLE COIL» är branschens mest avancerade värmecentral med unika fördelar
 • 2015 «DELTA» serien uppnår ErP rating «A» – världens bäst isolerade beredare
 • 2017 «NANOPUR»-isolering och användning av VACUUM-paneler sparar 200 milj. kWh på 10 år

Innovationstidslinje

Priser og utmerkelser

Pionerarbeid innen produktutvikling og kontinuerlig innsats til beste for mennesker og miljø har resultert i en rekke miljøpriser og anerkjennelser. Spesielt kan nevnes den nasjonale hedersprisen ”Glassbjørnen” for unik miljøinnsats gjennom 30 år, ”SCANVAC» prisen som Beste Miljøbedrift i Skandinavia og ”Beste miljø og Enøk produkt” for innføring av skumisolerte beredere. Utmerkelsene har gitt glede og inspirasjon til å videreutvikle vårt livssyn til praktiske handlinger.

Bedriftssertifiseringer

OSO Hotwater innehar en rekke sertifiseringer som viser at målrettet arbeid med kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø gir resultater. Sertifiseringene og samarbeidet med Teknologisk Institutt er en viktig kvalitetssikring av arbeidet vi gjør gjennom året.

Vi er stolte av sertifiseringene av vårt kontinuerlige arbeid med prosessforbedring, som blant annet omfatter:

 • ISO 9001 — Bedriftens kvalitetssystem og ledelse
 • ISO 14001 — Bedriftens miljøstyringssystem og målsetninger
 • ISO 45001 — Bedriftens arbeidsmiljø-ledelsessystem

OSO følger også ISO 26000, en internasjonal standard og retningsgiver for bedriftens samfunnsansvar.

Certifikat och godkänningar som hålls av OSO Hotwater AS

Certifikat och godkänningar som hålls av OSO Hotwater AS.

OSO:s produkter är designade och tillverkade enligt:

 • Trycktanksstandard EN 12897:2016
 • Säkerhetsstandard EN 60335-2-21
 • Svetsstandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS har följande certifieringar:

 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Arbetsmiljö ISO 45001

CE-märkning

CE-märket indikerar att produkten överensstämmer med gällande direktiv.
Se förklaring om överensstämmelse på www.osohotwater.com för mer information.

Produkten överensstämmer med direktiven för:

 • Lågspänning LVD 2014/35/EU
 • Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
 • Tryckutrustning PED 2014/68/EU