Historien om OSO Hotwater

Ett industriellt äventyr

OSOs historia genom tre generationer, från starten 1932 till idag.

Historiska milstolpar

VÅRT FÖRETAGS UTVECKLING – Genom 3 generationer:
 • 1932 OSO grundades av Reidar Frölich Braathen vid Akerselva i Oslo
 • 1939 100 anställda vid Oslo sveisebedrift
 • 1940 Norge ockuperas av Tyskland och fabriken ligger nere
 • 1940-1945 Braathen-familjen flyttar till gården i Eggedal och tillverkar lantbruksmaskiner
 • 1945 Återuppbyggnaden av OSO startar efter ockupationens slut
 • 1950 Marknadsledare inom varmvattenberedare i Norge
 • 1955 Företaget har behov av mer utrymme – produktionen flyttas till Geithus
 • 1956 2:a generationen träder in i företaget och tar efterhand över den dagliga driften
 • 1964 Dagens OSO-fabrik etableras vid Drammenselven
 • 1968 Europas första serieproducerade rostfria beredare tillverkas hos OSO
 • 1985 Beredare nr. 1 miljon tillverkas på OSO Hokksund
 • 1990 100 miljoner NOK i omsättning
 • 1991 OSO exportverksamhet etableras och försäljningen startar internationellt
 • 1993 OSO Hotwater UK etableras och revolutionerar den engelska beredarmarknaden
 • 1998 25 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2000 200 miljoner NOK i omsättning
 • 2002 1 000 m2 kurs- och kompetenscenter för framtidens branschfolk byggs
 • 2004 3:e generationen träder in i företaget och tar efterhand över den dagliga driften
 • 2005 80 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2006 400 miljoner NOK i omsättning
 • 2010 50 miljoner NOK investeras i kompetens och arbetstillfällen i Norge
 • 2015 OSO är Norges mest robotiserade företag
 • 2017 Beredare nr. 4 miljoner tillverkas på OSO Hokksund. OSO Hotwater AS är Norges mest robotiserade företag. Detta har varit nödvändigt för att kunna upprätthålla arbetsplatsarna i Norge, framför att flagga ut till lavkostländer som många produktionsbolag gör nu för tiden. Genom att överlämna dom tunga lyften och repetitiva uppgifterna till roboter har vi frigjord våra mänskliga ressurser till mera konstruktivt arbete, och har skapat ett arbetsmiljö där människornas hälsa och välbefinnande är i fokus. OSO har vunnit priser för arbetsmiljön, och er certifierad på detta i förhållande till ISO 45001.

Priser & utmärkelser

Pionjärarbetet inom produktutveckling och kontinuerliga insatser för det bästa för människor och miljö, har resulterat i en rad miljöpriser och erkännanden. Särskilt kan nämnas den nationella hedersutmärkelsen “Glasbjörnen” för unika miljöinsatser under 30 år, ”SCANVAC»-priset som Bästa miljöföretag i Skandinavien, och ”Beste miljø og Enøk produkt” för införandet av skumisolerade beredare. Utmärkelserna har skapat glädje och inspiration till att vidareutveckla vår livssyn till praktiska handlingar.

 • 1982 Svetspriset – Teknologi Bedriftenes Landsforening
 • 1986 Näringslivspriset – Buskerud Fylkeskommune
 • 1989 Arbetsmiljöpriset – Arbeidsmiljøsenteret
 • 1989 Svetspriset – Norsk Sveisteknisk Forbund
 • 1990 Produktpriset – Olympiamässan i London
 • 1993 Internkontroll–attest nr. 1 – Teknologisk Institutt
 • 1993 Bästa exportföretag – Buskerud Industri Forening
 • 1994 Miljöinsatspriset – Norges Miljøvernforbund
 • 1995 SCANVAC-priset – Bästa miljöföretag i Skandinavien
 • 1995 SOFUS-priset – Sykkelrådet
 • 1995 Miljö–teknologipriset – Norsk Sveiseteknisk Forbund
 • 1996 Bästa miljöhus – Byggenæringens Landsforening
 • 1997 Norges första EMAS-miljöcertifikat
 • 1998 Bästa miljörapport – GRIP v/ Miljøverndepartementet
 • 2004 Energi- och miljöteknologipriset – Perfekte Bygg
 • 2005 Miljöhederspriset “Glasbjörnen” – GRIP v/ Miljøverndepartementet
 • 2006 Logistikpriset – Bedriftsøkonomisk Institutt
 • 2011 Bästa miljöföretag i branschen – Varme & Bad
 • 2015 Bästa miljöföretag i branschen – Varme & Bad
 • 2018 H&V News Award UK – Bästa nya produkt på marknaden

Våra innovationer

OSO Hotwater AS började sin värksamhet i 1932, och har sedan dess kommit upp med en lång rad uppfinningar och innovationer som har tagit varmvattenberedaren framåt mot högre kvalité och bättre funktioner för båda användaren och installatören. OSO har varit motoren i utvecklingen av den moderna varmvattenberedaren som vi känner den i dag. I listan nedan finns en översikt över våra största innovationer:

 • 1932 Norges första autogensvetsade beredare tillverkas av Oslo Sveisebedrift
 • 1935 Helsvetsade kokkärl och vedpannor kompletterar sortimentet
 • 1938 Utveckling av vedpannor som ger både värme och varmvatten
 • 1941 Produktion av potatisuppsamlare och planteringsmaskiner under kriget
 • 1945 Produktionen av kopparisolerade beredare 200 – 50 000 liter återupptas
 • 1955 Förrådsberedare tredubblar kapaciteten med halva platsbehovet
 • 1957 «TRIPLEX» och «COMPACT» värmecentraler för paraffin/olja och vedeldning/eldrift
 • 1959 «NORTHERM» integrerad värmecentral och beredare lanseras
 • 1968 «SAFE»-systemet med trippelventil och yttermostat blir ny norsk standard
 • 1968 Direkteluppvärmda beredare förenklar installation och drift
 • 1968 Först i världen med beredare i rostfritt stål som mångdubblar livslängden
 • 1979 «SUNSAVER» solvärmeberedare lanseras långt innan ENØK blir aktuellt
 • 1980 Toppmonterad blandventil som standard ger enorma resursbesparingar
 • 1984 «PROGRESS» dubbelmantlade beredare anpassas för värmepumpar
 • 1985 «TURBO»-systemet med skivväxlare värmer hyreshusen i städerna
 • 1988 «EXPRESS»-beredare med flip-flop-termostat ger varmvatten 3 x snabbare
 • 1993 «UNIVERSAL» elpanna 15–45 kW utan kontaktorer förenklar installation
 • 1994 «THERMO TOP» reducerar värmetappet från standardberedare med 20 %
 • 1999 «MAXI» rostfria storberedare 500 – 1 000 liter blir industristandard
 • 2001 Garantitiden dubblas till 10 år på den rostfria trycktanken
 • 2004 «ECO FOAM»-isolering som standard sparar mer än 500 milj. kWh på 10 år
 • 2007 «ENERGY SAVER» gråvattenåtervinning ger stora ENØK-besparingar
 • 2008 «OPTIMA»-serien tredubblar kapaciteten och ökar verkningsgraden för värmepumpar
 • 2010 «EXPANSION» introduceras med fullintegrerad expansionslösning för bostadsberedare
 • 2012 «OPTIMA TRIPLE COIL» är branschens mest avancerade värmecentral med unika fördelar
 • 2015 «DELTA» serien uppnår ErP rating «A» – världens bäst isolerade beredare
 • 2017 «NANOPUR»-isolering och användning av VACUUM-paneler sparar 200 milj. kWh på 10 år

Innovationstidslinje

Företagsfilosofi

VÅR VISION
Att producera och sälja rostfria varmvattenberedare med marknadsledande kvalitet och effektivitet, producerad med miljövänliga processer och metoder.

VÅR MISSION
Våra medarbetare och processer resulterar i exceptionella produkter med lönsamhet för våra kunder och ägare.

VÅR STRATEGI
Under 85 år har OSO Hotwater byggt upp förtroende hos våra leverantörer, medarbetare och kunder. Vi ska fortsätta göra oss förtjänta av, och förvalta, denna tillit på ett exceptionellt bra sätt. Vi ska värdesätta våra samarbetspartners åsikter.

VÅRA HUVUDMÅL:

 1. Säkra produkter, producerade genom säkra processer
 2. Marknadsledande kvalitet och effektivitet
 3. Korrekta produkter levererade i rätt til
 4. Kostnads- och energieffektiva processer.

VÅRA VÄRDEN
«The future will either be green, or not at all» Bob Brown
Norges första miljöföretag med 50 års insatser för att förena människa, miljö och industri. Tack vare trogen stöttning från våra kunder har OSO blivit ett begrepp för varmvatten och miljöskydd i praktiken. Rent välmående med minimal resursförbrukning kräver att vi konstruerar de bästa och mest effektiva värmeprodukterna på marknaden. Vår kärlek till naturen kommer från grundläggande tänk: att vara till det bästa för människa och miljö.
Vi är stolta över att kunna ge vårt bidrag till att Värna Vår Vackra Värld.

INNOVATION OCH TEKNOLOGI
«Complexity is not to be admired, it is to be avoided» Jack Trout
OSO har introducerat nästan samtliga beredarinnovationer under 85 år i Norge, och är även ledande inom utveckling av produktionsteknologi för rostfria beredare. Produktinnovation och teknologiutveckling står i centrum för vår verksamhet. Ägarskapet till teknologin är den avgörande konkurrensfördel i världens dyraste produktionsland. Huvudmålet är att alla våra produkter och lösningar ska vara enklast möjliga för installatören och användaren.
Genom att söka nya och bättre lösningar säkrar vi företagets existens. NEVER FOLLOW.

KVALITET OCH SERVICE
«Price is what you pay, value is what you get» Warren Buffett
OSO var först i världen med rostfria varmvattenberedare. Fler än 4 miljoner OSO-produkter har visat på enastående driftsäkerhet och livslängdsekonomi under 50 år. Erfarenhet, högteknologisk produktion och unik svetsteknologi gör oss trygga i vetskapen om att vi levererar en kvalitetsprodukt. Vi garanterar därför den rostfria trycktanken i 10 år när en fackman installerar OSO-beredaren.
Vi ska ha sensationellt bra service som leder till långvariga relationer med våra kunder. SIMPLY BETTER.

Familieföretaget

Grundaren – Reidar Frölich Braathen – startade Oslo Sveisebedrift (OSO) vid Akerselva i Oslo i 1932 som en av Norges allra första svetsverkstäder (se bild ovan). Reidar var både smed och flyglöjtnant och bland de första i landet som kunde både elektrisk och autogen svetsning. Med minimala resurser konstruerade grundaren Norges första helsvetsade varmvattenberedare. Tack vare ständig innovation hade Reidar 100 människor i arbete innan 1940. Hans 50 aktiva år blev grunden till OSO Hotwater – ett norsk industriäventyr.

2:a generationen – Chris Reidar Braathen – var med på återuppbyggnaden av OSO efter krigen, när fabriken vid Akerselven låg nere. 1964 etablerade Reidar OSO vid Drammenselven, där företaget fortsatt har all produktion av beredare. Chris Reidar var tekniker och hade ett stort engagemang, utöver sina idealistiska idéer. Chris Reidar har under sina 50 år kombinerat industri och miljöhänsyn på ett enastående sätt, och gett OSO erkännande som ett av Nordens ledande miljöföretag.

3:e generationen – Sigurd & Christoffer Braathen – tar OSO vidare med en tydlig målsättning att fortsatt vara ett norskt familjeföretag. OSO har aldrig gått med förlust och den 3:e generationen fortsätter att bygga OSO sten för sten. OSO Hotwater är idag ett av Norges mest robotiserade företag, och ett ledande teknologiföretag. Utan satsning på automation hade inte OSO kunnat producera i världens dyraste land, och vi är stolta över att bidra till värdeskapande och arbetsplatser i Norge.

Företaget har tre huvudmarknader:

 • NORGE: OSO är klar marknadsledare sedan mer än 90 år tack vare ständig innovation och stort förtroende i VVS-branschen. Våra produkter levererar RENT VÄLMÅENDE och varmvatten till ca. 2/3 av alla hushåll i landet, med enastående livscykelekonomi.
 • OEM: Vi är stolta över att kunna leverera OSO-beredare till många av de mest kända värmeproducenterna i Europa. Panasonic, Daikin, Vaillant och Danfoss m.fl. är alla ledande inom byte till alternativ energi. OEM-företagen inspirerar och motiverar oss till att tänka innovativt och vara flexibla.
 • EXPORT: Fokus på UK, Nordeuropa, Ryssland och Kanada, utöver shipping-/offshore-marknaden. Försäljningen av OSO-beredare till exportmarknaderna utgör ca. 25 % av omsättningen och ger en unik insikt i vattenkvalitet och produktegenskaper som kommer till nytta för alla våra kunder.

Starka samarbetspartner

OSO har ett nära samarbete med alla ledande aktörer inom distribution, installation och service i VVS-branschen. Våra produkter används fristående eller som en del av kompletta värmesystem i kombination med luft-vatten- och vätske-vattenvärmepumpar, solfångare, fjärrvärme, gaspannor eller elpannor. Vi rekommenderar alltid att en fackman installerar våra produkter, för att säkra ett bra slutresultat som ger välmående i många decennier.

VVS-grossister

 • AHLSELL

Rörläggare

 • ALLA FRISTÅENDE RÖRLÄGGARE

VÄRMEPUMPPRODUCENTER OCH LEVERANTÖRER

 • BOSCH / IVT
 • DAIKIN
 • DANFOSS / THERMIA
 • FUJITSU
 • GENERAL
 • LG
 • MITSUBISHI
 • PANASONIC
 • VAILLANT

LEVERANTÖRER AV SOLFÅNGARE

 • BOSCH
 • VAILLANT

SOLIDA LEVERANTÖRER

OSO använder uteslutande norska, europeiska och amerikanska leverantörer för alla driftskritiska komponenter. För en produkt som ska hålla i 25 år lönar det sig för kunden och miljön. Det bästa inom driftsäkerhet, materialval och teknologi ligger till grund för hur vi väljer komponenter – både till produkt- och processteknologi. Det bidrar till mer effektiv resursanvändning och är miljöskydd i praktiken.

PRODUKTION

 • KUKA Ledande aktör inom robotar och svetsrobotar – Tyskland / 12 000 anställda.
 • BOSCH REXROTH Ledande aktör inom industriautomation – Tyskland / 34 000 anställda
 • SIEMENS Ledande aktör inom industriautomation – Tyskland / 248 000 anställda
 • FESTO Ledande aktör inom pneumatik – Tyskland / 18 000 anställda
 • SEW Ledande aktör inom motorer och driftsteknologi – Tyskland / 16 000 anställda

PRODUKT

 • APERAM Ledande aktör inom rostfritt stål – Frankrike / 9 500 anställda
 • OUTOKUMPU Ledande aktör inom rostfritt stål – Finland / 11 000 anställda
 • PRAXAIR Ledande aktör inom ädelgaser – Norge / 27 000 anställda
 • COVESTRO Ledande aktör inom skumisolering – Tyskland / 16 000 anställda
 • EMERSON Ledande aktör inom termostater och styrning – USA / 132 000 anställda
 • COTHERM Ledande aktör inom termostater och styrning – Frankrike / 300 anställda
 • SOLE Ledande aktör inom speciallösningar för ventiler – Norge / 50 anställda

Priser og utmerkelser

Pionerarbeid innen produktutvikling og kontinuerlig innsats til beste for mennesker og miljø har resultert i en rekke miljøpriser og anerkjennelser. Spesielt kan nevnes den nasjonale hedersprisen ”Glassbjørnen” for unik miljøinnsats gjennom 30 år, ”SCANVAC» prisen som Beste Miljøbedrift i Skandinavia og ”Beste miljø og Enøk produkt” for innføring av skumisolerte beredere. Utmerkelsene har gitt glede og inspirasjon til å videreutvikle vårt livssyn til praktiske handlinger.

Bedriftssertifiseringer

OSO Hotwater innehar en rekke sertifiseringer som viser at målrettet arbeid med kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø gir resultater. Sertifiseringene og samarbeidet med Teknologisk Institutt er en viktig kvalitetssikring av arbeidet vi gjør gjennom året.

Vi er stolte av sertifiseringene av vårt kontinuerlige arbeid med prosessforbedring, som blant annet omfatter:

 • ISO 9001 — Bedriftens kvalitetssystem og ledelse
 • ISO 14001 — Bedriftens miljøstyringssystem og målsetninger
 • ISO 3834-2 — Bedriftens sveiseprosesser og materialvalg
 • ISO 45001 — Bedriftens arbeidsmiljø-ledelsessystem

OSO følger også ISO 26000, en internasjonal standard og retningsgiver for bedriftens samfunnsansvar.

Certifikat och godkänningar som hålls av OSO Hotwater AS

Certifikat och godkänningar som hålls av OSO Hotwater AS.

OSO:s produkter är designade och tillverkade enligt:

 • Trycktanksstandard EN 12897:2016
 • Säkerhetsstandard EN 60335-2-21
 • Svetsstandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS har följande certifieringar:

 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Arbetsmiljö ISO 45001

CE-märkning

CE-märket indikerar att produkten överensstämmer med gällande direktiv.
Se förklaring om överensstämmelse på www.osohotwater.com för mer information.

Produkten överensstämmer med direktiven för:

 • Lågspänning LVD 2014/35/EU
 • Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
 • Tryckutrustning PED 2014/68/EU