L2 Nyheter

Nyheter

Se nyheter från OSO Hotwater här

OSO relanserar två beredarserier med förbättrad prestanda och med ännu lägre värmeförluster.
OSO Hotwaters produkter skall vara marknadsledande, både här i Norden och internationellt. De nya Wally- och Versa-beredarna, som nu är redo att lanseras, uppfyller detta mål med briljans.
OSO Hotwater är för närvarande en av världens äldsta leverantörer av varmvattenberedare. Det hela startade med att Reidar Frölich Braathen grundade Oslo Sveisebedrift år 1932. Sedan dess har företaget varit i familjens ägo. – Detta står i stark kontrast till våra konkurenter som ägs av stora börsbolag, säger vd Roy André Magnussen.

– Hur klarar sig och lyckas OSO i ett högkostnadsland som Norge, när all produktion sker i Hokksund?
– OSO har under alla år focuserat på att producera varmvattenberedare och lösningar inom segmentet med hög kvalitet, svarar Roy. – Focus har alltid legat på produktionskvalitet och funktion. Våra ägare har alltid varit villiga att investera i både produktionsutrustning och mänsklig expertis och vi har idag en unik produktionskapasitet och ett brett produktsortiment.

Omfattande kvalitetsprestanda på nya Wally och Versa
Lanseringen av de nya modellerna på Wally och Versa ligger precis runt hörnet.
– Dessa kommer i en helt ny och samtida design, och samtidigt bekant OSO-stil, säger Roy. – Men som alltid anser vi att livslängdsekonomin på våra beredrare är viktigast. För det första hur effektivt beredaren kan värme upp vattnet, och för det andra hur god prestanda den har för att behålla den tillförda energin i varmvattnet med minimal förlust. Med de två nya modellerna på Wally och Versa har vi gjort en betydande kvalitetsförbättring med just detta – energiförhållandet i värmetanken har förbättrats med lägre värmeförlust och förbättrad prestanda.

OSO-beredarna lever långt över garantitiden
– Beredarens livslängd är naturligtvis central i totelekonomin, fortsätter Roy. – Vi garaterar en viss livslängd på våra produkter, men vanligvis lever de mycket längre än det; i praktiken både 20 och 30 år. Vi upplever oftast att gamla OSO-beredare inte byts ut förän det är dags att renovera vvs-anläggningen i huset. Så för en konsument är det klart lönsamt att välja en OSO-produkt.

Enkelt och snabbt att installera för rörmokaren.
Vad gör dessa nya produkter intressanta för VVS-branschen?
–Vi försöker alltid att utveckla produkter efter kundens behov, svarer han. – Därför lyssnar vi noggrant på människor i branschen och slutkund för att ta hand om all input på bästa sätt..Så har det varit vid utveckningen av nya Wally och Versa. För rörmokaren är en av de viktigaste sakerna att produkten är enkel och snabb att installera. Då måste även emballaget och hur beredaren är förpackad vara genomtänkt. Den skall kunna flyttas lätt och transporteras utan riska för skador.

Produktionsutveckling och tillverkningsprocess går hand i hand på OSO
Prosessen för att framställa nya produkter på rätt sätt har högsta prioritet hos oss på OSO
– När vi utvecklar  nya produkter, är vi väldigt hårda i funktionstest och kvalitetssäkring. , förklarar Roy. – Parallelt jobbar vi med produktionsteknologin för att hitta bästa och effektivaste sätt att producera nya produkter i vår fabrik. Detta kräver självfallet en öppen och nära dialog mellan alla inblandade.Man kan säga att med den ena handen ritar vi produkten och med den andra bygger vi maskiner och utvecklar processerna på produktion. Därmed uppnår vi att vägen från att förverkliga en idé till färdig lösning blir relativt kort.
–Vår ambition är att alla nya produkter från oss skall ligga i framkant gällande kvalitet som teknik på såväl den Norska som internationella marknaden. Och detta krav uppfyller våra nya Wally och Versa, de kommer att vara på topp, fastslår han.

Allt värdeskapande sker i Hokksund
En stor del av OSO Hotwaters produktion går idag till internationella leverntörer av värmepumpar som behöver specialtankar för sina lösningar. Trots det sker allt värdeskapande internt i våra lokaler i Hokksund.
– Ja, vi sourcer heller in än out några utav våra processer. Så på detta sätt går vi motströms många andra i branschen , påpekar Roy. – Den viktigste resursen hos oss är därför kompetensen hos våra anställda.Detta är kärnvärdet av OSO och absolut avgörande för oss att skapa fart och framgång i vårt företag.
Några av OSO Hotwaters framgångar kan också tillskrivas den goda servicen de erbjuder marknaden.
– Bland annat har vi en duktig och omfattande servicesupport, säger han. – Och vi lagerlägger reservedelar till äldre modeller vesäntligt längre än vad som är normalt i branchen.

–Det finns ett brett utbud av produkt och företagscertifieringar på vår hemsida?
– Ja, i norskt sammanhang kan vi anses som övercertifierade, ler Roy. – Med 50 procent av vår produktion går nu utomlands, måste vi ha full kontroll på internationella certifieringar, standarder och krav. Inte minst när det gäller miljöhänsyn.

Genomförde stora nerskärningar i energi och vattenförbrukning.
Tankarna kring miljöhänsyn blev mycket tidigt centrala för OSO och inleddes till stor del av Chris Reidar Braathen, som var 2. generation ägare av företaget.
–Under årens lopp initierade han det som lett till ett antal miljöförbättringar i vårt företag, säger Roy. Han började på OSO I april 2008 som kvalitetschef,och var både fabrikschef verksamhetschef innan han tog över ledningsansvaret sommaren 2018. – Till exempel har energiförbrukningen i fabriken idag minskat med en tredjedel, och vår vattenförbrukningn har minskat med 80 procent.Varje gång vi satsar på nya projekt är det naturligt för oss att spcifiera och anpassa miljöarbetet. Detta gäller i hög grad de två modeller vi lanserar nu.

– Vi har mycket att ta hänsyn till vid utveckling av nya OSO-produkter. Dessutom för våra lösningar inte bli för kostsamma för en tuff marknad.Samtidigt vill vi alltid ge kunderna en kvalitet som är bätter än vad de förväntar sig.Alla dessa krav garanteras av de nya Wally och Versa beredarna, lovar Roy André Magnussen.

OSO ändrar nu färg på industriprodukten från blå till vit. Topplocket ändras till grå plast, och basen vill numera vara gjord i rostfritt stål för bättre stabilitet och motstånd mot korrosion.
Övriga grunddata ändras inte.

MAXI serien finns som:
MAXI – M 400 – 10 000
MAXI STANDARD – MS 300 – 10 000
MAXI XPRESS – MX 400 – 10 000
MAXI COIL – MC 400 – 10 000
MAXI GEOCOIL – MGC 300 – 1000
MAXI ACCU – MA HEAT SS 300 – 10 000
MAXI ACCU – MA COOL SS 300 – 10 000