L2 Produktcertifieringar

Produktcertifieringar

Våra produkter är certifierade efter aktuella standarder beroende på modell.

OSO lägger mer resurser på att säkra produkterna än vad som krävs. Beredare och komponenter stress- och prestandatestas för beräknad livslängd för produkten. Ingående kvalitetskontroll (IQC) görs på alla kritiska komponenter, och löpande kvalitetskontroll och kontrollmätningar görs i produktionsprocessen (PQC). Trycktester med 1,5 x designtryck, elektrisk slutkontroll och testning (OQC) genomförs på alla produkter. Slutresultatet är den välkända OSO-kvaliteten, som har visat på enastående livslängdsekonomi under 50 år.

För ytterligare trygghet för användaren har våra produkter en rad certifieringar (beroende på modell):
· CE-märkning: Produktöverensstämmelse (utförd av tillverkaren) till europeiska standarder
– EMC: Electromagnetic Compatibility
– LVD: Low Voltage Directive
– PED: Pressure Equipment Directive
– RoHS: Restriction of Hazardous Substances
– REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
· NEMKO-märkning Produktöverensstämmelse med europeiska säkerhets- och EMC-standarder
· WRAS-märkning Produktöverensstämmelse med brittiska vattenreglerings- och säkerhetsstandarder
· AHRI-märkning Effektbedömning av AC, Heating, & Refrigeration Institute-standarder
· ETL-märkning Produktövernsstämmelse med nordamerikanska säkerhetsstandarder
· CSA-märkning Produktöverensstämmelse med Canadian Electrical Code

Marin- och industriprodukter:
· ABS
· DNV GL
· BUREAU VERITAS
· LLOYDS REGISTRY