L2 Juridiska förutsättningar

Juridiska förutsättningar

Information om våra websidors juridiska förhållanden

Denna webbplats och allt innehåll ägs fullt och helt av OSO Hotwater.
Vi förbehåller oss alla rättigheter till detta material. Du har anledning att spara utdrag från OSO Hotwaters webbplats på din personliga dator och skriva ut kopier av dessa för personlig, inte kommersiell användning. Det er tillåtet att använda och distribuera nödvändiga och mindre utdrag från OSO Hotwaters webbplats för att åstadkomma linker till sidorna, eller länkförbindning för söktjänster på internätet.

All annan användning som reproduktion, översättning, bearbetning, arrangement och all annan ändring, distribution eller sparing av denna webbplats i varje form och vid alle hjälpmedel, helt eller partiellt, är inte tillåtet. Informationen som presenteras på denna webbplats vill inte till varje tid vara exact, uppdaterad eller gällande för omstendigheterna runt et speciellt fall. Vi kan inte erhålla nån form av ansvar för onogrannhet eller utelämnande. Eventuella beslutningar som görs baserad på information som finns på denna webbplats görs på eget ansvar.

Varken OSO Hotwater eller någon av OSO Hotwaters dotterbolag tar ansvar för direkt, indirekt, speciella, betydliga eller andra förluster eller förstörelser av en vilken som helst karaktär som en följd av tillgång til eller användning av denna webbplats. Detta meddelande är underlagd och ska förtolkas i överenskomst med norska lagar.