L2 Dimensionering

Dimensionering

Tabeller som bistår dig med att dimensionera OSO industriprodukter.

Genom att definera anläggningstyp och antal personer, värmekällor och tillgänglig utrymme
kan våra dimensioneringstabeller hjälpa dig att hitta rätt produkt och volym. Se eller ladda ner
tabellerna nedanför. Filen innehåller även viktig information om faktorer som leder till korrosion.