L2 Certifieringar

Certifieringar

Certifikat och godkänningar som hålls av OSO Hotwater AS.

Skriva ut eller ladda ner certifieringar här

OSO:s produkter är designade och tillverkade enligt:
• Trycktanksstandard EN 12897:2016
• Säkerhetsstandard EN 60335-2-21
• Svetsstandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS har följande certifieringar:
• Kvalitet ISO 9001
• Miljö ISO 14001
• Arbetsmiljö ISO 45001

CE-märkning
CE-märket indikerar att produkten överensstämmer med gällande direktiv.
Se förklaring om överensstämmelse på www.osohotwater.com för mer information.

Produkten överensstämmer med direktiven för:
• Lågspänning LVD 2014/35/EU
• Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
• Tryckutrustning PED 2014/68/EU