Sök
Stäng denna sökruta.

7 bra tips på varmvattenberedare för rörmokare

Frågor uppstår ständigt om att installera en varmvattenberedare. Teknisk ingenjör på OSO Hotwater, Terje Larsen ger dig svar, tips och råd på de vanligaste frågorna om varmvattenberedare.

– Först och främst rekommenderar jag att följa installationsmanualen, och om du har några frågor, ring leverantören innan du gör fel – ställ inte dina frågor i ett onlineforum, då kan du få många fel och ofta missvisande svar, säger Larsen. Terje Larsen har 20 år som teknisk ingenjör bakom sig i OSO Hotwater.

OSO Hotwater logo

OSO Hotwater logo

Expertråd från OSO Hotwater: Viktiga tips för installering av varmvattenberedare

  1. Anodinstallation: För att skydda beredaren mot korrosion är det viktigt att installera en anod om vattnet innehåller över 50 ml klorider. OSO rekommenderar också kalkbehandling med vår kalkmagnet för att hantera vatten med upp till 8-9dH i hårdhet. Vid hårt vatten är vattenavhärdare en nödvändighet.

  2. Effektiv tömning: För att tömma beredaren, öppna säkerhetsventilen och en kran för att släppa in luft. Vår säkerhetsventil är designad för optimal tömning och fungerar även som avtappningsventil. Glöm inte att alltid stänga av strömmen först.

  3. Justering av blandningsventilen: Justera till maximalt plusläge och vrid tillbaka en fjärdedels varv. För optimal användning, se till att följa installationsmanualen och hålla minst 60°C som lägsta temperatur.
  4. Optimering av varmvattenkapacitet: Anpassa beredarens storlek efter hushållets behov. Överväg antalet personer och deras användningsvanor för att undvika varmvattenbrist.

  5. Vatten- och strömavstängning: Vid längre frånvaro, stäng av både vatten och ström för att skydda systemet och följa försäkringskrav. Töm beredaren om frysrisk finnes.

  6. Legionellasäkring: För att förebygga legionellabakterier, håll beredarens temperatur hög (rekommenderat är 75°C) och justera blandningsventilen så att utgående temperatur inte understiger 55°C.

  7. Påfyllning av beredaren: Fyll alltid beredaren med vatten innan strömmen kopplas på för att förhindra skador på elpatronen. Se till att avlägsna all luft genom att öppna en varmvattenkran under påfyllningen.

För ytterligare information läs mer på vår sida för garantivillkor, nedladdningar och manualer.

Terje Larsen, teknisk ingenjör, ger rörmokarna 7 bra tips om varmvattenberedaren.
Terje Larsen, teknisk ingenjör, ger rörmokarna 7 bra tips om varmvattenberedaren.
Facebook
Twitter
LinkedIn