Framgång under pandemin

Suksess under pandemien OSO Hotwater

Pandemin har slukat många företag, bland annat i Norge. Men vissa företag har lyckats vända krisen till något positivt, som OSO Hotwater – en familjeägd koncern med solida norska rötter och en lång tradition av god svetskvalitet.

Med huvudkontor och fabrik i Hokksund har OSO Hotwater gått in på flera krävande internationella marknader de senaste åren. Trycket från konkurrerande leverantörer har gjort vardagen krävande. – Det håller organisationen skärpt, det har vi dragit nytta av genom pandemin, säger VD Roy A. Magnussen. Han påpekar att ökad effektivitet och anpassningsförmåga har varit viktiga faktorer för att överleva och växa genom pandemin.

Det är otroligt trevligt att anställa fler kollegor i en tid då många blir permitterade och konkurser!

Roy A. Mangnussen

Våren 2020 – horisonten var hotfull och planer gjordes för scenarier med en omsättningsnedgång i intervallet 10-30%. Hur skulle man säkra värdekedjan på alla nivåer, från råvaruleveranser till att upprätthålla försäljningen inom alla segment? Hur skulle man förbereda sig för ett eventuellt utbrott av infektion och stoppa produktionen? Alla aspekter diskuterades och lösningar föreslogs, planer lades fram i ett tidigt skede av pandemin. Samtidigt skulle man hålla en positiv drivkraft internt och se till att motivera en besättning som påverkades av skollösa barn och hemmakontor. Den psykosociala aspekten är viktig att fokusera på och öppen dialog är en stor del av lösningen för att upprätthålla teamkänsla och rätt «driv». OSO:s etablerade flersegmentsstrategi bibehölls och organisationen förstärktes för att säkerställa framsteg inom alla områden, med dedikerade avdelningschefer och realistiska mål.
Sommaren 2021 kan OSO se tillbaka på ett år med ökad omsättning och antalet anställda. – Det är otroligt trevligt att anställa fler kollegor i en tid då många blir permitterade och konkurser, säger Roy A. Magnussen. OSO har ökat besättningen i produktionen med 25 man och 4 hellinjeskift i Hokksund. Under det senaste året har koncernen etablerat företaget OSO Energy AS för att öka sitt fokus på utveckling av ledningssystem som bidrar till den framtida minskningen av elförbrukningen bland bostads- och kommersiella kunder. Detta kräver också en förstärkning i form av ingenjörer och chefer och det är viktigt att denna utveckling fortsätter i oförminskad takt, även under pandemin.

OSO Hotwater suksess under pandemien
Produktionschef Egil Tronrud och kvalitets- och svetschef Steffen Overaa hoppas få besök igen efter pandemin.

Svetsverksamheten ökar också kraftigt i omfattning, eftersom OSO investerar kraftigt i flera industrisegment. » Vi går från att vara en tillverkare av våra egna standardprodukter, till att inkludera kundspecifika produkter inom flera segment som marin/ offshore, vattenbruk, industri, pappersindustri, fordonsindustri och forskning, för att nämna några. Detta innebär mer personalcertifiering, omfattande kunskap om standarder och ett bredare testområde. För att hantera detta har OSO etablerat en produktionsapparat i Sverige i form av 3 fabriker som ägnar sig åt bearbetning, vattenskärning, laserskärning och flexibla svets- och monteringslinjer. Denna apparat förstärks också med säljare och ingenjörer för att etablera en mer oberoende värdekedja», säger kvalitets- och svetschef Steffen Overaa. Produktionen i Sverige förlitar sig på kompetenta svetsare och testpersonal för att betjäna industrisegment med höga kvalitetskrav och en välbehållen uppsättning regler att hantera. Bra projektledning och noggrann kunduppföljning är viktigt för att möta kundernas krav på alla nivåer.

OSO Hotwater 15000 liter tank
OSO fokuserar på stora tankar för varmvatten, ackumulering, kylning och rening. Här en leverans av stora tankar redo för leverans.

Utöver ISO 9001 har OSO ett väletablerat certifikat i enlighet med ISO 3834-2 och har två IWS-svetskoordinatorer i samband med produktion. På miljösidan,
OSO-certifierad enligt ISO 14001 och ISO 45001 och arbetar målmedvetet för en hållbar framtid, något OSO var i början av 1970-talet.
Fabriken i Hokksund har under flera år utvecklat en automatiserad, strömlinjeformad produktion genom att själva designa egna processer och bygga maskiner. Detta oberoende har bidragit till säker drift och vidareutveckling genom pandemin. – Vi är lite beroende av extern servicepersonal och kan själva arbeta med att optimera produktionslinjerna. Detta har gjort det möjligt att anpassa linjerna till nya produkter som lanserades under pandemin, som Wally, Versa och Optima Coil», säger produktionschef Egil Tronrud.
En stark och flexibel organisation med detaljerade strategier har resulterat i ett rekordår genom pandemin. OSO ser nu fram emot ytterligare tillväxt inom alla segment och lansering av fler produkter på flera internationella marknader.

Fun-fact: Om du lägger ihop längderna på alla sömmar OSO svetsar på ett år, motsvarar det avståndet Oslo – Mo i Rana, och längden ökar varje år.

Denna artikel publicerades i WeldingActual 3 – 2021 och republikerades av Norges svetsteknikförbund.

image001

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Facebook
Twitter
LinkedIn